Hiển thị 157–168 của 175 kết quả

7.500.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
25.000.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
7.900.000  Số Phòng: 04

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 Phòng dịch vụ

   
12.000.000 13.000.000  Số Phòng: 02

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
8.500.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
8.000.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
10.000.000 15.000.000  Số Phòng: 05

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
3.800.000 5.700.000  Số Phòng: 07

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.500.000 4.500.000  Số Phòng: 09

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
5.800.000 6.500.000  Số Phòng: 05

Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
3.800.000 4.000.000  Số Phòng: 04

Quận 7, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.800.000 5.700.000  Số Phòng: 07

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   

LIÊN HỆ HỢP TÁC