Hiển thị 49–60 của 61 kết quả

Hết Phòng
10.000.000 15.000.000  Số phòng 005

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh
Hết Phòng
5.900.000  Số phòng 1

Quận 2, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
So sánh
Hết Phòng
7.200.000 8.500.000  Số phòng 20

Quận 4, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh
Hết Phòng
5.000.000 7.000.000  Số phòng 12

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh
Hết Phòng
3.800.000 5.700.000  Số phòng 15

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
So sánh
Hết Phòng
3.500.000 4.500.000  Số phòng 16

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
So sánh
Hết Phòng
5.800.000 6.500.000  Số phòng 5

Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh
Hết Phòng
3.800.000 4.000.000  Số phòng 07

Quận 7, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
So sánh
Hết Phòng
3.800.000 5.700.000  Số phòng 4

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
So sánh
Hết Phòng
4.800.000 5.600.000  Số phòng 14

Quận 7, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh
Hết Phòng
5.100.000 6.100.000  Số phòng 7

Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh
Hết Phòng
4.800.000 5.700.000  Số phòng 010

Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
So sánh

LIÊN HỆ HỢP TÁC

Sản phẩm so sánh