Hiển thị 61–72 của 175 kết quả

New
5.500.000 7.500.000  Số Phòng: 12

Quận 7, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
6.800.000  Số Phòng: 01

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
5.000.000  Số Phòng: 01

Quận 3, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
9.000.000 9.200.000  Số Phòng: 05

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
5.000.000  Số Phòng: 05

Quận 3, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
6.000.000 6.500.000  Số Phòng: 03

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
8.000.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
10.000.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
10.500.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
3.800.000 5.500.000  Số Phòng: 17

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
11.000.000 12.000.000  Số Phòng: 02

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
8.500.000  Số Phòng: 01

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   

LIÊN HỆ HỢP TÁC