Cho thuê phòng – JinJoo – 55 đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho – Quận 1