Hiển thị kết quả duy nhất

New
7.200.000 9.500.000  Số Phòng: 14

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
7.800.000  Số Phòng: 02

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
6.500.000 7.800.000  Số Phòng: 09

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
7.300.000  Số Phòng:

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
5.200.000 6.800.000  Số Phòng: 02

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
8.000.000  Số Phòng: 01

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
8.500.000  Số Phòng: 01

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
7.400.000  Số Phòng: 01

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
7.500.000  Số Phòng: 01

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
4.500.000 6.500.000  Số Phòng: 03

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
New
8.500.000  Số Phòng: 01

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
4.500.000  Số Phòng: 01

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   

Ký gửi bất động sản

Để lại thông tin ngay

Thuê phòng/ chung cư

Dài hạn Ngắn hạn

Tìm đơn vị quản lý bất động sản

Để lại thông tin ngay