Cho thuê phòng – JinJoo – 41 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1