Chính sách bảo mật của JinJoo Home

JinJoo Home thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua các trang mà người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua khảo sát và đăng ký. Thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng,… JinJoo Home cam kết bảo mật thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập được từ bạn và về bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, được bán hoặc cho thuê, với các trường hợp ngoại lệ sau:

JinJoo Home có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào. theo yêu cầu của pháp luật.

JinJoo Home làm việc với các công ty khác đại diện cho chúng tôi trong một số nhiệm vụ và có thể cần chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. JinJoo Home cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi được sự cho phép của bạn.

Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu JinJoo Home được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp này, JinJoo Home sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng một thông báo nổi bật trên trang web JinJoo Home trước khi thông tin về bạn được chuyển và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Bản tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc về mặt pháp lý. Vui lòng đọc toàn bộ Điều khoản Dịch vụ để tìm hiểu.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

– Thuật ngữ “Thông tin Cá nhân” như được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị người mà thông tin đó được liên kết. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập là riêng tư và có thể được sửa đổi theo thời gian.
– Khi bạn đăng ký JinJoo Home, chúng tôi yêu cầu tên, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn đăng ký một tài khoản miễn phí, không cần nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kích hoạt quy trình thanh toán của mình, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân và thông tin thẻ tín dụng của mình.
– JinJoo Home sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau: sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, thanh toán, nhận dạng và xác thực, cải tiến dịch vụ, liên hệ và nghiên cứu.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ?
Khi bạn đăng ký trên trang web, bạn cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng.
Trong quá trình thanh toán, chúng tôi cũng thu thập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Bạn chỉ được phép sử dụng thông tin khách hàng của JinJoo Home cho các liên lạc có liên quan trừ khi họ cho phép bạn làm như vậy.
Đừng spam bất cứ ai!

Bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng vào biểu mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin bằng cách sử dụng Lớp cổng bảo mật – công nghệ mã hóa SSL. Không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại info@jinjoohome.com.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ?
Chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin theo tiêu chuẩn SSL. Vì những gì xảy ra, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn 100% dữ liệu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại info@jinjoohome.com.

Sự xuất bản

JinJoo Home có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty nào mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu theo cách nhất quán với chính sách này và hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân đó để thực hiện các dịch vụ cho JinJoo Home.
JinJoo Home có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như để tuân thủ lệnh tòa yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ.
Chúng tôi không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ?
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như lệnh của tòa án.

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

JinJoo Home sở hữu bộ lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng JinJoo Home. Tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu sử dụng quyền dữ liệu của bạn. Bạn giữ tất cả các quyền đối với dữ liệu của mình và chúng tôi sẽ không bao giờ liên hệ trực tiếp với khách hàng của bạn hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc tiếp thị cho khách hàng của bạn.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ?
Bạn sở hữu dữ liệu của mình và chúng tôi sẽ tôn trọng nó. Chúng tôi sẽ không cố gắng cạnh tranh với bạn hoặc viết thư cho khách hàng của bạn.

Cookie

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể chứa một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Mỗi máy tính có thể truy cập trang web của chúng tôi được gán một cookie khác nhau.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ?
Để nhận dạng bạn dưới dạng điện tử, một cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng tôi có một công cụ “tiếp thị” đang hoạt động cho phép chúng tôi nhận thấy khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và hiển thị các quảng cáo có liên quan trên trang web của chúng tôi và qua Internet. Bạn luôn có thể chọn không tham gia.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó trong trường hợp nào, nếu có.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ?
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này. Nếu đó là một thay đổi lớn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, ngay tại đây.