Giấy Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Bản Đầy Đủ 2022

Giấy Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Bản Đầy Đủ 2022

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà cần những thủ tục pháp lý như thế nào? Những lưu ý để tránh vi phạm pháp luật khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà là gì? JinJoo Home sẽ cùng bạn trả lời câu hỏi này, theo dõi tiếp bài viết nhé!

Những điều cần biết khi thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng dân sự thông dụng. Bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà trong thời gian thỏa thuận. Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà cho bên kia theo quy định của pháp luật. Theo điều 121 Luật nhà ở năm 2014 quy định: “Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản.” Hợp đồng cho thuê phải được chứng nhận của Nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu thời gian thuê trên 6 tháng.

Ai là người được thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

Cả hai bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu những quyền lợi bị vi phạm. Ví dụ bên thuê nhà không đóng tiền thuê nhà trên 3 tháng mà không có lý do chính đáng. Hoặc bên cho thuê không sửa nhà khi hư hỏng nặng, và nhiều lý do khác.

Mặc dù các bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật. Nhưng bên chấm dứt phải thông báo cho bên kia trước 30 ngày, trừ khi có thỏa thuận trước. Nếu không thì những thiệt hại sau đó phải chấp thuận bồi thường theo quy định của pháp luật.

Giấy Thông Báo Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Bản Đầy Đủ 2022

Chấm dứt hợp đồng thuê nhà có lấy tiền cọc được không?

Điều này phụ thuộc vào hợp đồng thuê nhà mà bạn đã ký kết. Nếu trong hợp đồng ghi bên cho thuê sẽ không trả cọc nếu bạn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Thì trường hợp đó bạn sẽ không được nhận lại tiền cọc. Hoặc khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng vì những lý do chính đáng khác thì họ sẽ trả lại tiền cọc theo quy định.

Quy trình chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo đúng quy định pháp luật, quy trình này rất quan trọng:

Bước 1: Bên đơn phương soạn thảo Công văn chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước. Sau đó gửi cho bên còn lại.

Bước 2: Các bên thương lượng, hòa giải để đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cuối cùng.

Bước 3: Các bên thống nhất xong sẽ tiếp tục làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà, bàn giao tài sản. Nếu hợp đồng công chứng thì các bên phải ra nơi công chứng để thực hiện thủ tục thanh lý.

Trong trường hợp không thể thống nhất, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà (Bên cho thuê)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là: …………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số… ký ngày… giữa Công ty… và Công ty… Theo nguyên tắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể:

1.  ……

2.  ……

3.  ..….

Để bảo vệ quyền lợi cho Công ty… căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số… đã ký ngày……… Trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày.

Vậy hôm nay, ngày…………… tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu: ……………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục bàn giao lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà (Bên thuê)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà tại… số… ký ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là: …………………………………………………………

Hợp đồng thuê ngày… tháng… năm… và thời hạn là… năm, kể từ ngày… đến hết ngày… Tuy nhiên, vì lý do như sau:

Trong thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh của công ty chúng tôi không được thuận lợi. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước. Vì vậy tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu: ………………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục nhận lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tạm kết

JinJoo Home đã tổng hợp những điều cần lưu ý và mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà cho bạn. Mong rằng qua bài viết này, bạn đã giải đáp được những câu hỏi xoay quanh việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Liên hệ JinJoo Home qua số  0902.121.743 nếu bạn còn thắc mắc nhé. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết Tư vấn pháp lý của JinJoo Home.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *