Hiển thị 217–228 của 233 kết quả

7.900.000  Số Phòng: 04

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 Phòng dịch vụ

   
12.000.000 13.000.000  Số Phòng: 02

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
8.500.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
8.000.000  Số Phòng: 01

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
10.000.000 15.000.000  Số Phòng: 05

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
3.800.000 5.700.000  Số Phòng: 07

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.900.000  Số Phòng: 09

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
5.800.000 6.500.000  Số Phòng: 05

Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
3.800.000 4.000.000  Số Phòng: 04

Quận 7, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.800.000 5.700.000  Số Phòng: 07

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
700.000 1.200.000  Số Phòng: 03

Quận 2, Hồ Chí Minh
Phòng ngắn hạn

   
5.000.000 9.500.000  Số Phòng: 09

Quận 1, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   

Ký gửi bất động sản

Để lại thông tin ngay

Thuê phòng/ chung cư

Dài hạn Ngắn hạn

Tìm đơn vị quản lý bất động sản

Để lại thông tin ngay