Hiển thị kết quả duy nhất

New
8.500.000 9.200.000  Số Phòng: 40

Quận 2, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
4.400.000 5.400.000  Số Phòng: 04

Quận 8, Hồ Chí Minh
Phòng dịch vụ

   
4.000.000 5.000.000  Số Phòng: 04

Quận 7, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.800.000 5.700.000  Số Phòng: 07

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.500.000 4.500.000  Số Phòng: 09

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.800.000 4.000.000  Số Phòng: 04

Quận 7, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
3.800.000 5.700.000  Số Phòng: 07

Quận 8, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   
5.900.000  Số Phòng: 04

Quận 2, Hồ Chí Minh
Chung cư (mô hình co-living)

   

LIÊN HỆ HỢP TÁC